Microsoft – Nový systém banování! Ban až na jeden rok!

Společnost Microsoft zavádí nový program vynucování na konzoli Xbox, jehož cílem je řešit negativní chování hráčů online. Cílem programu je vytvořit bezpečné a příjemné herní prostředí tím, že potrestá uživatele, kteří porušují komunitní standardy. Hráči, kteří obdrží osm varování za přestupky, jako jsou nadávky, podvádění, obtěžování, šikana a nenávistné projevy, budou na rok vyloučeni ze sítě Xbox Network, včetně hlasového chatu a funkcí online multiplayeru.

Systém vymáhání funguje na základě počtu striků, přičemž jeden až dva striky vedou k jednodennímu pozastavení činnosti, čtyři striky k týdennímu pozastavení činnosti a osm striků k ročnímu zákazu činnosti. Hráči mají možnost se proti udělení striků odvolat a úspěšná odvolání mohou vést k jejich odstranění. Navíc po šesti měsících stávky automaticky zmizí z hráčova záznamu. Cílem programu je posílit postavení hráčů a odradit je od nežádoucího chování zajištěním transparentnosti a jasných důsledků za porušení pravidel.

Cílem společnosti Microsoft je prostřednictvím nového systému vymáhání pravidel eliminovat negativní chování hráčů online a vytvořit komunitu, kde hráči dodržují pravidla. Závažnost přestupku může mít za následek i několikanásobný strike a program je speciálně navržen tak, aby řešil obtěžování a šikanu. V roce 2022 bylo suspendováno méně než 1 % hráčů a pouze třetina z nich dostala druhý strike. To svědčí o tom, že většina hráčů pravidla dodržuje, ale nový program si klade za cíl dále omezit případy nevhodného chování.

Nový program prosazování umožňuje hráčům sledovat svůj status v komunitě a poskytuje odkazy na informace o vhodném chování. Zdůrazňuje také význam vzdělávání a samoregulace pro předcházení nežádoucímu chování. Program sleduje pokárání na virtuální identifikační kartě hráče a při dosažení určitého počtu pokárání je hráč potrestán omezením používání online funkcí v jednotlivých hrách. Společnost Microsoft doufá, že zavedení tohoto systému vymáhání trestů odradí a odstraní hráče, kteří nedodržují pravidla, a podpoří tak pozitivnější a inkluzivnější herní zážitek pro všechny.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *