O nás

Internetový magazín GamingSite se zrodil v červenci roku 2015 a od té doby přitahuje stále více čtenářů. Jeho dva zakladatelé se baví hraním počítačových her – první z nich web naprogramoval a druhý publikuje jako šéfredaktor. Magazín se zaměřením na videohry si klade za cíl informovat širokou veřejnost o novinkách na herní scéně, ovšem nechává prostor i recenzím nebo tematickým článkům.

Krátce po založení se začali o místo v redakci ucházet další zájemci, kteří sice nepublikují pravidelně, jejich pomoc nám však dává větší rozhled. Díky mnoha redaktorům tak často nevychází zprávy pouze z počítačové scény, ale články se zabývají i hrami pro herní konzole. Spolupráce s redakcí probíhá po internetu, a i když se tento způsob komunikace může zdát málo bezprostřední, pro většinu redaktorů je vyhovující. Přestože členové redakce jsou z celé České republiky, nevylučujeme, že se jednoho dne setkáme i naživo.

Během našeho krátkého fungování se nám již povedlo dosáhnout několika mezníků, z nichž většina probíhala v rámci naší komunity. Vyjma toho, že se facebooková stránka GamingSite.cz blíží k hranici pět seti lajků, si magazín www.gamingsite.cz denně prohlédnou stovky návštěvníků. Už jsme také zprostředkovali rozhovor s několika YouTubery, uspořádali soutěž nebo dovolili našim čtenářům, aby se stali součástí redakce.

Do budoucna plánujeme mírně poupravit vzhled webu a také se vynasnažime, aby naše články stále bavily co největší okruh lidí. Zároveň si uvědomujeme, že se dá stále něco zlepšit, kupříkladu častější publikace. Tomu ale necháváme čas. Celá redakce doufá, že jako nadějný projekt GamingSite ještě dlouho potrvá. Nic nám totiž nedělá tak velkou radost, jako právě fakt, že někdo čeká na další články a s radostí si je čte.

Naše redakce dodržuje Etický kodex novináře Syndikátu českých novinářů, z. s. a Deklaraci principů novinářského chování, vyhlášenou Mezinárodní federací novinářů. Je pro nás také zavazující zákon č. 46/2000 Sb. – tiskový zákon.

Náš magazín se pyšní Certifikátem o archivaci stránek Národní knihovnou ČR a můžete jej nalézl v katalogu stránek pro archivaci. Stránky budou pravidelně (2x ročně) archivovány Národní knihovnou ČR pro svou kulturní, vzdělávací, vědeckou, výzkumnou nebo jinou informační hodnotu za účelem dokumentace autentického vzorku českého webu. Jsou součástí kolekce českých webových stránek, které NK ČR hodlá dlouhodobě uchovávat a zpřístupňovat pro budoucí generace. Jejich záznam je součástí České národní bibliografie a katalogu NK ČR.

GamingSite.cz podléhá mezinárodní licenci Creative Commons 4.0 – uveďte autora a internetový zdroj, neupravujte obsah.

logo