Souhlas s poskytnutím osobních údajů

Souhlasím s tím, aby fyzická osoba – podnikatel Miroslav Tomšů, se sídlem Hřbitovní 486, 763 15 Slušovice, IČ: 88919781 (dále jen provozovatel) zpracovával data uvedená ve formuláři a prohlašuji, že jsem osobu uvedenou ve formuláři seznámil/a se skutečností, že jsem provozovateli poskytl/poskytla údaje uvedené ve formuláři a že bude kontaktován provozovatelem za účelem nabídky služeb. Souhlas se uděluje na dobu 1 roku.

Údaje jsou poskytovány dobrovolně. Osoba, jejíž data byla poskytnuta, má právo na přístup k výše uvedeným osobním údajům, má právo požadovat po provozovateli vysvětlení a právo případně požadovat odstranění vzniklého stavu, zejména provedení opravy, doplnění či likvidaci osobních údajů a další práva uvedená v § 11, 12 a 21 zákona o ochraně osobních údajů, a to na emailové adrese miroslav@tomsu.net.